امسال کدام نیروگاه‌ها بازنشسته می‌شوند؟ ۰۸ تیر ۱۳۹۹

امسال کدام نیروگاه‌ها بازنشسته می‌شوند؟

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: در حال حاضر بازنشسته کردن نیروگاه ری و طرشت و نیروگاه بعثت در استان تهران در اولویت قرار دارد که ظرفیت اسمی این سه نیروگاه بیش از ۱۰۰۰ مگاوات تخمین زده شده است.