احداث 190 نیروگاه خورشیدی تا پایان سال 99 در مشهد ۲۹ تیر ۱۳۹۹
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد خبر داد؛

احداث 190 نیروگاه خورشیدی تا پایان سال 99 در مشهد

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد گفت: ما برای سال 99 احداث 190 نیروگاه خورشیدی را بنا به درخواست‌های مردم در دست اقدام داریم، اگر تا پایان سال 99 این تعداد اضافه شود، 3 مگاوات دیگر به میزان تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی اضافه شده و در کل 9 مگاوات می‌شود.