سهم نیروگاه‌‌های برق‌آبی کوچک در انرژی‌های تجدیدپذیر 20 اردیبهشت 1399

سهم نیروگاه‌‌های برق‌آبی کوچک در انرژی‌های تجدیدپذیر

یکی از انواع نیروگاه‌های برق آبی کوچک که در سال‌های اخیر به دلیل مشوق‌های وضع شده از سوی وزارت نیرو و مزایای اقتصادی ناشی از اطمینان تولید و بازگشت سرمایه، مورد توجه سرمایه­گذاران این بخش قرار گرفته، “نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک احداث شده بر پایه‌ی خطوط انتقال آب” است.