۸۲۱ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال احداث است ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

۸۲۱ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال احداث است

ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران تا پایان اریبهشت‌ماه امسال به ۸۲۴ مگاوات رسید و ۸۲۱ مگاوات دیگر به آن اضافه خواهد شد.

تولید ۷۶۱ مگاوات برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

تولید ۷۶۱ مگاوات برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور

سیگارودی گفت: هم اکنون ظرفیت تولید کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور ۷۶۱ مگاوات و سهم نیروگاه‌های بادی حدود ۳۰۲ مگاوات است.