کمک دانش‌بنیان‌ها به توسعه زنجیره صنعت برق خورشیدی کشور 10 تیر 1399

کمک دانش‌بنیان‌ها به توسعه زنجیره صنعت برق خورشیدی کشور

موافقت‌نامه همکاری دوجانبه برای توسعه زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی کشور و مدیریت اجرای پروژه‌های مرتبط با حلقه‌های زنجیره با هدف استفاده حداکثری از دانش فنی داخلی و توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان میان صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت فراب به امضا رسید.