نیروگاه‌های خورشیدی شناور در فضا می‌توانند پاسخگوی نیاز انرژی بشر باشند؟ 17 آذر 1399

نیروگاه‌های خورشیدی شناور در فضا می‌توانند پاسخگوی نیاز انرژی بشر باشند؟

در سرتاسر کره زمین، جامعه علمی در حال صرف وقت و تلاش برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در فضا است. امید ما این است که این نیروگاهها روزی تبدیل به ابزاری اساسی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شوند.