کاهش حوادث در صنایع پتروشیمی با آموزش اصول ایمنی 07 مهر 1398

کاهش حوادث در صنایع پتروشیمی با آموزش اصول ایمنی

مدیرعامل شرکت رهاوران فنون پتروشیمی از کاهش حوادث در صنایع پتروشیمی بعد از آموزش نیروهای پیمانکاری و غیر پیمانکاری خبر داد و گفت که با سازمان پدافند غیرعامل کشور هماهنگی کرده و تفاهم نامه ای با دانشگاه امام حسین امضا شد تا دوره های آموزش پدافند غیر عامل را برگزار کنیم.