تولید آب آشامیدنی توسط پنل‌های هوشمند 07 مرداد 1399

تولید آب آشامیدنی توسط پنل‌های هوشمند

محققان پنل‌هایی ساخته‌اند که از طریق نور خورشید و هوا، آب آشامیدنی تولید می‌کنند.