تقویت نورداستریم 2 هدف اصلی روسیه در جنگ قره باغ 05 آذر 1399

تقویت نورداستریم 2 هدف اصلی روسیه در جنگ قره باغ

این منطقه کوچک جهان در حاد ترین شرایط امنیت قرار دارد بطوریکه انواع فشارها و معضلات امنیتی را یکجا داخل خود دارد. صدها قوم و نژاد ، انواع معضلات ساختگی و… در کنار انبار انرژی جهان و جزیی از بیضی استراتژیک انرژی جهان با حضور همه قدرتهای بزرگ و کوچک جهانی، منطقه ای و فرامنطقه ای پتاسیل این را دارد که با انداختن یک کبریت در انبار باروت به راحتی به جنگی بزرگ تبدیل شود. هر بار که جنگ قره باغ شروع میشود چگونگی پایان آن نامعلوم است. 

آخرین مانع اجرای نورداستریم 2 رفع شد 12 مهر 1399
دانمارک آخرین مانع خط لوله گاز روسیه به اروپا را برطرف کرد

آخرین مانع اجرای نورداستریم 2 رفع شد

اعلامیه DEA در حالی مطرح می شود که اخیراً برخی سیاستمداران در آلمان و اتحادیه اروپا به دلیل ادعای مسمومیت الکسی ناوالنی، از چهره های مخالف دولت روسیه، خواستار تحریم و حتی پایان دادن به پروژه نورد استریم 2 شده اند.