نمک زدایی از آب شور با روش جدید 08 اردیبهشت 1399

نمک زدایی از آب شور با روش جدید

محققان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند با فناوری نانو، از آب شور یون‌زدایی کنند.