تصویب طرح اقدام برای لغو تحریم‌ها/ایران از پروتکل الحاقی و NPT خارج می شود؟ 11 آذر 1399

تصویب طرح اقدام برای لغو تحریم‌ها/ایران از پروتکل الحاقی و NPT خارج می شود؟

دشمنان فکر نکنند که اگر دست به اقدام تروریستی بزنند بدون پاسخ خواهند بود بخشی از پاسخ مجازات قطعی آنها در خارج از این مجلس و در دستگاه‌های امنیتی و نظامی پیگیری خواهد شد که البته این مطالبه مجلس است اما وظیفه مجلس آن است که راه این شهدا برای احیای برنامه هسته‌ای و مسیر پیشرفت و توسعه کشور تقویت شود.

افزایش مراودات نفتی‌ها با نمایندگان پیشین مجلس 27 خرداد 1399

افزایش مراودات نفتی‌ها با نمایندگان پیشین مجلس

روابط مدیران ارشد و میانی شاغل در صنعت نفت با نمایندگان مجلس از گذشته تاکنون بر کسی پوشیده نیست به طوریکه این مدیران همواره به منظور رایزنی در حوزه صنعت نفت به دفتر نمایندگان مجلس در رفت و آمدند تا مسائل مختلفی که در این صنعت می گذرد را مورد بررسی قرار دهند.