تاثیر درگیری‌های ارمنستان و آذربایجان بر بازار انرژی جهان 05 آبان 1399
نماینده اسبق ایران در اوپک:

 تاثیر درگیری‌های ارمنستان و آذربایجان بر بازار انرژی جهان

نماینده اسبق ایران در اوپک: یکی از تاثیرگذار ترین عاملی که می تواند صادرات انرژی را در منطقه تحت تاثیر قرار دهد انتقال خطوط لوله نفت در ارمنستان است که اگر زیر آتش برود می تواند بازار جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد.

نماینده ایران در اوپک به کما رفت 15 اردیبهشت 1399

نماینده ایران در اوپک به کما رفت

حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در یکی از بیمارستان های تهران به کما رفت.