تولید نفت کوره کم سولفور داخلی 17 خرداد 1399

تولید نفت کوره کم سولفور داخلی

در ایران شرکت ملی نفت‌کش و پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت دانش‌ بنیان اکسیر نوین با روش ODS توانسته اند به دانش فنی سولفور‌زدایی دست پیدا کنند که پس از تست موفق، استفاده از سوخت نفت کوره با سولفور استاندارد عملیاتی شده است.