نفت کارت برای کارکنان با خدمات ویژه صادر می شود 15 اردیبهشت 1399
در پی تفاهم نامه بانک قرض الحسنه مهر ایران و مدیریت اکتشاف

نفت کارت برای کارکنان با خدمات ویژه صادر می شود

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در زمینه صدور، شارژ و ارائه خدمات مربوط به نفت‌کارت (بن‌کارت) برای کارکنان، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.