تولید گاز و ثبت جهش ۲.۲ درصدی 21 تیر 1399

تولید گاز و ثبت جهش ۲.۲ درصدی

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز گفت: با ثبت جهش ۲.۲ درصدی تولید گاز در سه ماه نخست امسال، ظرفیت پالایش گاز کشور از مرز یک میلیارد مترمکعب در روز عبور کرد.