سراشیبی سقوط صادرات نفت ونزوئلا ۰۲ تیر ۱۳۹۹

سراشیبی سقوط صادرات نفت ونزوئلا

لغو قراردادهای حمل‌ونقل، سبب سقوط بیشتر صادرات نفت ونزوئلا شده است.