سراشیبی سقوط صادرات نفت ونزوئلا 02 تیر 1399

سراشیبی سقوط صادرات نفت ونزوئلا

لغو قراردادهای حمل‌ونقل، سبب سقوط بیشتر صادرات نفت ونزوئلا شده است.