روندپژوهی بازار جهانی نفت/فرزین رحیمی زنوز ۲۰ آبان ۱۳۹۹
تحلیل فرزین رحیمی زنوز-دانشجوی دکترای اقتصاد سیاسی؛

روندپژوهی بازار جهانی نفت/فرزین رحیمی زنوز

این در حالی است که علی‌رغم افزایش روزافزون نیاز کشورها به انرژی، قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی برخلاف انتظارات، رشد چندانی نداشته و بیش از یک دهه است که در مبالغی بسیار پائین‌تر از سقف قیمتی خود در سال 2008 مبادله می‌شود.

نفت شیل آمریکا از رونق افتاد ۱۰ مهر ۱۳۹۸

نفت شیل آمریکا از رونق افتاد

نشانه هایی وجود دارد که رشد بی سابقه تولید نفت آمریکا در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ شتاب خود را از دست داده چون فعالیت شرکت های شیل در پاسخ به قیمت های پایین نفت کاهش یافته است.