نفت سنگین ایران گران شد 25 آذر 1399

نفت سنگین ایران گران شد

طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک متشکل از ۱۳ کشور در نوامبر به ۲۵.۱۱ میلیون بشکه در روز رسید که ۰.۷۱ میلیون بشکه در روز در مقایسه با اکتبر افزایش داشت. تولید نفت به طور عمده در لیبی و امارات متحده عربی افزایش پیدا کرد و در عراق کاهش یافت. تولید نفت ایران ۳۹ هزار بشکه در روز افزایش داشت و به ۱.۹۸۶ میلیون بشکه در روز رسید.