پاکسازی خاک‌های آلوده مناطق نفت خیز ایران با انعقاد قرارداد پژوهشی ۱۰ تیر ۱۳۹۹

پاکسازی خاک‌های آلوده مناطق نفت خیز ایران با انعقاد قرارداد پژوهشی

قراداد پژوهشی در زمینه پاکسازی خاک‌های آلوده مناطق نفت خیز ایران، با عنوان «مطالعه فیلوژنی و تکاملی قارچ‌های خانواده موکورال‌ها در مناطق نفتی ایران به منظور پاکسازی خاک‌های آلوده به مواد نفتی» بین مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار منعقد شد.