بررسی ژئوپلتیکی نفت خزر در پیش و پساکرونا! 21 اردیبهشت 1399
همزمان با سالروز کشف نفت خزر

بررسی ژئوپلتیکی نفت خزر در پیش و پساکرونا!

 به گزارش نبض انرژی، کشور ما نیز باید بیش از پیش چه از منظر اقتصادی و چه از منظر ژئوپولیتیک به موضوع توسعه و تولید از دریای خزر به‌عنوان ارزشمندترین منبع ذخایر راهبردی آب‌های عمیق خاورمیانه توجه داشته باشد.