احتمال افزایش شدید قیمت نفت با اختلال دوباره در تولید نفت جهان ۱۰ مهر ۱۳۹۸

احتمال افزایش شدید قیمت نفت با اختلال دوباره در تولید نفت جهان

به نظر می رسد بازارهای نفت تا حالا نسبت به خطرات ژئوپلیتیکی بی‌توجه بوده اند ولی اگر بازهم در تولید نفت اختلال ایجاد شود، قیمت نفت افزایش قابل توجه می یابد.