احتمال افزایش شدید قیمت نفت با اختلال دوباره در تولید نفت جهان 10 مهر 1398

احتمال افزایش شدید قیمت نفت با اختلال دوباره در تولید نفت جهان

به نظر می رسد بازارهای نفت تا حالا نسبت به خطرات ژئوپلیتیکی بی‌توجه بوده اند ولی اگر بازهم در تولید نفت اختلال ایجاد شود، قیمت نفت افزایش قابل توجه می یابد.