فاجعه زیست محیطی توسط نفتکش صافر در یمن 27 تیر 1399

فاجعه زیست محیطی توسط نفتکش صافر در یمن

سازمان ملل متحد درباره نشت نفت از نفتکش توقیف شده " صافر " در بندر " راس عیسی " یمن و ایجاد آلودگی زیست محیطی جبران ناپذیر در سواحل این کشور هشدار داد.