هیچ مرجع دریایی به درخواست کمک نفت‌کش سابیتی در زمان حادثه پاسخ نداد 22 مهر 1398

هیچ مرجع دریایی به درخواست کمک نفت‌کش سابیتی در زمان حادثه پاسخ نداد

سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: هیچ مرجع دریایی منطقه‌ای به درخواست کمک نفتکش ایرانی در زمان حادثه پاسخ نداد و سازمان بنادر و دریانوردی، این مساله را خلاف عرف و تعهدات بین‌المللی و همچنین اصول انسان‌دوستانه تلقی می کند.

نفتکش سابیتی در حال نزدیک شدن به ایران است 20 مهر 1398

نفتکش سابیتی در حال نزدیک شدن به ایران است

نفتکش سابیتی در حال نزدیک شدن به آب های خلیج فارس است و نشتی محموله آن متوقف شده است.