بورس انرژی میزبان عرضه نفتای سبک پالایشگاه آبادان شد 08 اردیبهشت 1399

بورس انرژی میزبان عرضه نفتای سبک پالایشگاه آبادان شد

رینگ داخلی بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه نفتای سبک پالایش نفت آبادان خواهد بود.