تداوم افت تولید نفت اوپک در فوریه 2019 11 اسفند 1397

تداوم افت تولید نفت اوپک در فوریه 2019

تولید نفت اوپک در ماه فوریه امسال باز هم کاهش یافت که این نشانه مقاومت این سازمان در برابر خواسته‌های رئیس جمهوری آمریکاست.