استقرار نظام مدیریت فرآیندها راه حلی برای کاهش هزینه تولید نفت 12 خرداد 1399

استقرار نظام مدیریت فرآیندها راه حلی برای کاهش هزینه تولید نفت

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به لزوم پیاده‌سازی و استقرار نظام مدیریت فرآیندها در این شرکت گفت: با این اقدام، شاهد بهبود کیفیت کار و کاهش هزینه‌های تولید نفت خواهیم بود.