در اجرای بهینه‌سازی مصرف سوخت غفلت زیادی شد 20 مهر 1399
صرفه‌جویی 50 میلیارد لیتر بنزین با حذف تولید پیکان

در اجرای بهینه‌سازی مصرف سوخت غفلت زیادی شد

یک دهه است که در حوزه سی.ان.جی یا اول یا دوم هستیم. روزی تقریبا معادل 20 میلیون لیتر بنزین، سی.ان.جی مصرف می‌کنیم.