آغاز نصب جکت نخستین سکوی فاز ۱۱ با قدردانی رئیس جمهوری از دست اندرکاران 06 خرداد 1399

آغاز نصب جکت نخستین سکوی فاز ۱۱ با قدردانی رئیس جمهوری از دست اندرکاران

در جریان آیین آغاز عملیات نصب جکت نخستین سکوی طرح توسعه فاز ۱۱، آخرین فاز توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی، رئیس جمهوری ضمن ابراز خوشحالی از زحمات دست اندرکاران این پروژه قدردانی کرد.