نبض انرژی:اصرار شدید بر نصب تله‌کابین در جنگل‌های هیرکانی ۲۵ آبان ۱۳۹۹

نبض انرژی:اصرار شدید بر نصب تله‌کابین در جنگل‌های هیرکانی

موضوع نصب تله‌کابین در جنگل‌های هیرکانی در دست بررسی است و کمیته راهبری ثبت هیرکانی باید قبل از صدور هرگونه مجوز هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌های بین‌المللی انجام دهد.