تلاش برای اتمام طولانی‌ترین نشت نفت تاریخ در آمریکا ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

تلاش برای اتمام طولانی‌ترین نشت نفت تاریخ در آمریکا

با ۱۵ ساله شدن طولانی ترین نشتی نفت دریایی در تاریخ، دولت فدرال آمریکا تصمیم دارد جلوی نشتی چاههای نفت را بگیرد.