تلاش برای اتمام طولانی‌ترین نشت نفت تاریخ در آمریکا 12 اسفند 1397

تلاش برای اتمام طولانی‌ترین نشت نفت تاریخ در آمریکا

با ۱۵ ساله شدن طولانی ترین نشتی نفت دریایی در تاریخ، دولت فدرال آمریکا تصمیم دارد جلوی نشتی چاههای نفت را بگیرد.