ابهام در نرخ جدید برق ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

ابهام در نرخ جدید برق

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: نرخ جدید خرید برق از نیروگاه‌ها در هفته آینده ابلاغ می‌شود.