نبض انرژی:تکلیف بازار نفت ایران چه خواهد شد؟ ۰۵ آذر ۱۳۹۹

نبض انرژی:تکلیف بازار نفت ایران چه خواهد شد؟

وی با تاکید براینکه تصور من این است که جنگ قیمت به نفع هیچکس نخواهد بود و ایران می تواند در یک زمان ۶ ماهه حداقل ۱.۵ میلیون بشکه به ظرفیت صادرات خود اضافه کند و کاهش قیمت شدیدی نیز به وجود نخواهد آمد، رقبا نیز مجبور هستند تا ورود مجدد ایران به بازار را بپذیرند.