سودآوری بالای شرکت فولاداکسین مانع ورود آن به بورس است ۳۰ آذر ۱۳۹۹
نایب رییس هلدینگ صباانرژی در گفتگوی اختصاصی با نبض انرژی:

سودآوری بالای شرکت فولاداکسین مانع ورود آن به بورس است

فاضل با اشاره به اینکه «شرکت صبا فولاد خلیج فارس از حیث پتانسیل‌های ویژه آن در کشور و حتی منطقه منحصر به فرد است»، تصریح کرد: تمام تلاش هلدینگ «وصندوق» در جهت ارتقای فرآیندهای عملکردی، رفع مشکلات مبتلا به صنعت فولاد و نیز پیگیری و اجرای طرح توسعه در شرکت مذکور است.