ارائه پلتفرمی برای ارزیابی اثرات نانوذرات پلاستیکی بر محیط زیست 24 تیر 1399

ارائه پلتفرمی برای ارزیابی اثرات نانوذرات پلاستیکی بر محیط زیست

به تازگی پلتفرمی به‌منظور مطالعه تاثیر میکرو و نانوذرات پلاستیکی بر سلامت انسان و محیط زیست ارائه شده‌است که می‌توان از آن برای سنجش اثرات بالقوه این دسته از مواد استفاده کرد.