تخریب 28 سازه غیرمجاز در حریم رودخانه زاینده‌رود 15 اسفند 1397

تخریب 28 سازه غیرمجاز در حریم رودخانه زاینده‌رود

28 سازه غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه زاینده‌رود با دستور قضایی تخریب شد.