میزان بارش‌های کشور به ۲۳ میلیمتر رسید 14 آبان 1398

میزان بارش‌های کشور به ۲۳ میلیمتر رسید

میزان بارش‌های کشور تا چهل و دومین روز سال آبی جدید(مهرماه۹۸ تا انتهای شهریور۹۹) به ۲۳ میلیمتر رسیده است و این درحالی است که میزان پرشدگی سدهاتا نوزدهمین روز مهرماه به ۵۴ درصد کاهش یافته است.