از میدان گازی ایران در دریای انگلیس چه خبر؟ 06 اردیبهشت 1399

از میدان گازی ایران در دریای انگلیس چه خبر؟

شرکت انگلیسی سریکا انرژی از تولید قوی میدان گازی Rhum در دریای شمال که شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد در آن سهم دارد، خبر داد و اعلام کرد این میدان می‌تواند شرایط فعلی بازار را به خوبی سپری کند.