وزارت نفت برنامه‌ریزی لازم برای توسعه میدان گازی ارم را انجام دهد 23 مهر 1398

وزارت نفت برنامه‌ریزی لازم برای توسعه میدان گازی ارم را انجام دهد

نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی گفت: میزان سولفید هیدروژن در گاز میدان ارم به نسبت پایین است که این موضوع هزینه‌های حفاری چاه به منظور توسعه این میدان را کاهش داده و امید است وزارت نفت برنامه‌ریزی لازم جهت توسعه آن انجام دهد.