امضا شدن قرارداد میدان نفتی یاران 21 تیر 1399

امضا شدن قرارداد میدان نفتی یاران

قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران امروز امضا می‌شود.