07 آذر 1399

رشد ۴۶۰ درصدی ظرفیت تولید نفت ایران از میادین مشترک غرب کارون

 ظرفیت تولید نفت ایران در غرب کارون طی هفت سال گذشته از ۷۱ هزار بشکه در روز به بیش از ۴۰۰ هزار بشکه رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از ۴۶۰ درصدی در این مدت است. به گزارش نبض‌انرژی، میادین مشترک غرب کارون جزو میادین نفتی جوان ایران در مقایسه با سایر مخازن به شمار می‌روند. برداشت […]