درخواست مکرون از ترامپ برای لغو تحریم فروش نفت ایران به هند 05 شهریور 1398

درخواست مکرون از ترامپ برای لغو تحریم فروش نفت ایران به هند

رئیس‌جمهور فرانسه از ترامپ خواسته است به ممنوعیت فروش نفت ایران به هند و چین خاتمه دهد.