رزمایش قطع برق ۱۱ مرکز حیاتی استان تهران اجرا شد 14 آبان 1398

رزمایش قطع برق ۱۱ مرکز حیاتی استان تهران اجرا شد

رزمایش آماده به کاری مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی و راهبردی کشور، با فرماندهی شرکت توانیر در محل حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران همزمان با پنجمین روز از هفته پدافند غیرعامل برگزار شد.