ترمیم ۹ مخزن نفتی و ۸ لوله انتقال درگیر خوردگی با کامپوزیت‌ بومی 15 اسفند 1397

ترمیم ۹ مخزن نفتی و ۸ لوله انتقال درگیر خوردگی با کامپوزیت‌ بومی

محققان دانشگاه علم و صنعت به فرمولاسیون کامپوزیت‌هایی دست یافتند که بدون ترکیب شدن با مواد نفتی و ایجاد تغییر در بدنه مخازن نفتی، قادر است در مدت ۳ ماه مخازن نفتی درگیر با خوردگی را ترمیم کند و تاکنون ۹ مخزن نفتی موجود در کشور با استفاده از این مواد پلیمری بازسازی شدند.