کمک پوست گردو به حذف آلاینده‌های نفتی از آب های زیرزمینی 26 تیر 1399

کمک پوست گردو به حذف آلاینده‌های نفتی از آب های زیرزمینی

محققان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آلاینده های نفتی در آب زیرزمین را با بهره گیری از کربن فعال حذف کردند.