به آب اندازی و برپا کردن جکت عملیاتی پیچیده و حساس است 06 خرداد 1399

به آب اندازی و برپا کردن جکت عملیاتی پیچیده و حساس است

مدیرعامل گروه پتروپارس پس از انجام موفقیت آمیز عملیات به آب اندازی نخستین جکت فاز 11 پارس جنوبی گفت: عملیات به آب اندازی و برپا کردن جکت، عملیاتی پیچیده و حساس است که باید با دقت بالایی انجام شود و تمام ارکانی که این کار را انجام می دهند با هم هماهنگ باشند.

مدیرعامل گروه پتروپارس مراحل نصب نخستین جکت فاز 11 پارس جنوبی را تشریح کرد 06 خرداد 1399
در ارتباط زنده با رئیس جمهور

مدیرعامل گروه پتروپارس مراحل نصب نخستین جکت فاز 11 پارس جنوبی را تشریح کرد

مدیرعامل گروه پتروپارس در ارتباط زنده با رئیس جمهوری گفت: پس از نصب نخستین جکت فاز 11، به منظور برداشت روزانه 28.5 میلیون متر مکعب گاز در گام اول عملیات حفاری پنج حلقه چاه و پس از آن هفت حلقه چاه انجام می شود.