ظرفیت بالای تالاب ها برای حفاظت از محیط زیست 30 خرداد 1399

ظرفیت بالای تالاب ها برای حفاظت از محیط زیست

تالاب ها دارای ظرفیت بالایی برای حفاظت از محیط زیست و منبع سرشاری برای ایجاد درآمد مردمان محلی به شمار می روند.البته لازمه ان مراقبت از این تالاب ها توسط ماست.