ظرفیت بالای تالاب ها برای حفاظت از محیط زیست ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

ظرفیت بالای تالاب ها برای حفاظت از محیط زیست

تالاب ها دارای ظرفیت بالایی برای حفاظت از محیط زیست و منبع سرشاری برای ایجاد درآمد مردمان محلی به شمار می روند.البته لازمه ان مراقبت از این تالاب ها توسط ماست.