محدودیت منطقه پرخطر برای نفتکش‌ها  18 اسفند 1397

محدودیت منطقه پرخطر برای نفتکش‌ها 

مجمع OCIMF و انجمن‌های بین‌المللی کشتیرانی منطقه پرخطر برای حملات دزدان دریایی به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در اقیانوس هند را کاهش دادند.