تعیین تکلیف اراضی طرح‌های پتروشیمی غیرفعال 31 تیر 1399
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأکید کرد:

تعیین تکلیف اراضی طرح‌های پتروشیمی غیرفعال

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر تعیین تکلیف زمین‌های اختصاص یافته به طرح‌های پتروشیمی غیرفعال گفت: باید از شرکت‌هایی که عملیات اجرایی طرح‌ها را با جدیت انجام می‌دهند، حمایت شود.

بهره برداری از ۹ طرح‌ در منطقه ویژه پتروشیمی 16 تیر 1399

بهره برداری از ۹ طرح‌ در منطقه ویژه پتروشیمی

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: ۹ طرح در سال جاری با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به بهره‌برداری خواهد رسید که در مجموع این طرح ها ۵۰۰ ظرفیت شغلی برای جوانان منطقه ایجاد خواهد شد.