واحد دفع پسماند در منطقه ویژه پارس راه اندازی شد 22 خرداد 1399

واحد دفع پسماند در منطقه ویژه پارس راه اندازی شد

واحد لندفیل خاکچال دفع پسماند‌های منطقه ویژه پارس برای دفن زایدات جامد غیر خطرناک یا خطرناک با حضور مدیر کل پسماند سازمان حفاظت محیط زیست به بهره‌برداری رسید.