پیش‌بینی مشکل تامین آب شرب در تابستان شهرهایی از سمنان 07 اسفند 1397

پیش‌بینی مشکل تامین آب شرب در تابستان شهرهایی از سمنان

استاندار و رئیس شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان ضمن جدی دانستن معضل کم‌آبی در این استان معتقد است که مشکل کم‌آبی در این استان با افزایش بارندگی‌ها نیز به‌طور کامل رفع نمی‌شود.